هموار فایل

مرکز دانلود و خرید و فروش فایل

خرید و دانلود کتاب مفتاح الطلاسم کنوز طلسم نامه

در این کتاب ارزشمند از انواع روشهای کشف و جابجایی دفینه ها , شق الارض گنج ها و موکلان دفینه ها, روشهای علمی دفینه یابی , سرمه های بسیار مخصوص و کامل برای دیدن گنجینه ها و ارواح و اجنه ها و موجودات متافیزیکی ,بخورات مخصوص دفینه ها به ویژه بخور نایاب اکسیر اعظم (جامع) که مکمل تمامی اعمال موجوده در این کتاب می باشد , شناخت و رمزگشایی و شکستن انواع طلسمات گنج ها و از همه مهم تر روش شناخت و آشنایی با موجودات متافیزیکی مثل جن , دیو , غول , پری , فرشته و …. (برای اولین بار در ایران ) که بالای چندین میلیون تومان ارزش مادی دارد بصورت کامل آموزش داده شده است.
تصاویر ارائه شده در این کتاب از کتب علوم خفیه بسیار قدیمی اقتباس شده است.امیدواریم که در آینده ای نه چندان دور شاهد انتشار کتب و مطالب بسیار پربار و آموزنده برای خوانندگان و محققین عزیز در سرتاسر ایران عزیز باشیم. امیدواریم خوانندگان گرامی روشهای ارائه شده در این کتاب را در جهت اهداف خیر خواهانه و انسان دوستانه و جهت رضای خداوند متعال عمل نمایند.
قصد ما انتفاع مادی نیست. ما بیش از هرچیز اشتیاق داریم شما را در آرامش و نیکبختی خود شریک سازیم وهمراه با شما خوشبختی را احساس کنیم. عمل کردن به دستورات این کتاب کمک فوق العاده‌ای می‌کندتا بتوانید مشکلات دفینه خود و دیگران راحل کنید، زیرا دراین کتاب اسرارعلوم خفیه به سادگی آشکار و بیان شده است!!
بازهم تکرار می کنیم :
بجای خرید این کتاب کافیست یک دقیقه به فهرست ومطالب کتاب نگاهی بیندازید!!!
فهرست مطالب
جلد دوم : تعاریف , شناخت , راه حل ها , اصطلاحات , شیوه ها و راهکارهای عملی برای رمزگشایی و کشف مکان ها و شکستن طلسمات دفینه ها و گنج ها
طلسم چیست
گام های اساسی برای رسیدن به گنج
موضوع اول : ظواهر طبیعی
در عمل بسیط رصد
طلسمات مربوط به کلیسا
موانع روحانی یا ترکیبی
موانع و تله های رصدی
علائم مکان طلسم شده
اشنایی با ماهیت سیستم و مکانیزم طلسم ها و رصدها ( بسیار نایاب )
نشانه وجود دفینه در کوه یا صحرا
نشانه های وجود گنج در خانه
نشانه های وجود گنج در مزرعه
نشانه ها و شواهد و ظواهر روحانی و مخفی برای مکانهای گنج
گام های عملی برای استخراج گنج
انواع رصد گنج , مراتب و اندازه خطرناک بودن آنها
خطف گنج ها از رصد ها
خطف با زنا
خطف با سجده
خطف با نکاح
خطف با نمک
سحب گنج از مکانش
سحب با خادم , اعوان و انصار
رصد کنوز
علامت ها و نشانه هایی که در مکان گنج وجود دارد
اصطلاحات رایج در طلسمات و دفینه یابی
خواب دیدن جنیان در خواب
خواب دیدن هر چیزی که اراده کنی (مخبر جنی امیر خندش , مجرب مجرب مجرب )
خواب دیدن مکان خفیه , دفائن
خواب دیدن ارواح روحانیه در خواب
مندل , احضار موکل خادم حمید , احمد طویل ( صحیح مجرب صحیح )
احضار موکل , با واسط ناظر (مندل ملک نور الدین , آینه بینی , احضار آینه )
باطل کردن طلسمات دفینه
جلب و احضار از راه دور
محبت دائم و ابدی و ماندگار
فتح کنوز و ابطال طلسمات دفینه
تصریف چهارم : مریض کردن ظالم کافر
تصریف پنجم :احضار موکلان دعوت , پرسیدن خبر
تصریف هفتم :تصریف نزیف
حرکت دادن طاس آب جهت پیدا کردن جای دفینه یا پیدا کردن سارق
تصریف نهم : ارسال هواتف
صرف العمار مکان در کنوز و دفائن , خزائن
حرز و حجاب قوی جهت گنج ها , منع اذیت شدن طلسمات و موکلین گنج ها
تربیع و کشف مکان دفینه و گنج و سارق ( صحیح مجرب صحیح)
تربیع قوی با تخم مرغ
حرکت دادن گندم , جو , خردل , جهت احضار دفائن و کنوز (صحیح مجرب صحیح
فتح کنوز و دفائن
باب شق الارض بدون واسطه
جهت احضار کنوز و دفائن به واسطه عامر مکان کنوز
موکلان آن ملک ( بهمکیائیل و برهیائیل و نوریاییل و صرفیائیل و دوریائیل وسمعیائیل

عزیمت ملک الاحمذ , شق الارض (موکلان این عزیمت
ملک دردیاییل , ملک عطفیائیل , ملک نوریائیل , ملک سمکیاییل (مجرب صحیح مجرب صحیح (
عزیمت قوی جهت کشف و احضار دفائن و کنوز و طلسماتش
پیدا کردن نقطه دفینه با خروس( مجرب صحیح مجرب صحیح مجرب صحیح
کشف کنوز و دفائن و گنجهای مخفی (استخاره عجیب )
کشف خزائن و دفائن به وسیله خروس ابیض
کشف از دفائن و خزائن , با روش راه رفتن خردل
پیدا کردن نقطه دفین و گنجها به روش راه رفتن کوزه سفالی (صحیح مجرب صحیح صحیح مجرب صحیح )
کشف از کنوز و دفائن , تربیع سوره مبارکه الشمس (صحیح مجرب صحیح مجرب)
کشف دفین و خزائن زمین در خواب ( موکل ملک میمون ابانوخ )
احضار و پیدا نمودن نقطه گنجها , به روش راه رفتن درخت خرما , موکل ملک العامر , سید میططرون ( مجربات صحیح صحیح مجرب صحیح مجربات )
کشف دفاین و خزاین , به روش راه رفتن درخت خرما (صحیح صحیح صحیح )
تربیع دفائن با قسم الهوتریه
اخراج دفائن و گنجها از زیر زمین (شق الارض , مجربات صحیح صحیح صحیح مجربات )
ابطال سحر جمیع طلسمات دفینه و خزائن زمین
قسم حرکت دادن و راه رفتن کوزه سفالی در محل گنج توسط ملک العمار موکل ملک طارش (مجربات صحیح صحیح صحیح)
راه رفتن و روان شدن طاس آب در محل گنج و دفینه , خادم آن ملک سیدوک ( مجربات صحیح صحیح صحیح مجرب )
مندل راه رفتن طاس بسوی دفینه ها و گنج های مخفی ( صحیح صحیح صحیح )
حرکت و راه رفتن و روان شدن کوزه سفالی , در کف دست جهت کشف دفائن ( موکل آن ملک الاحتم )
پیدا نمودن خزائن و دفاین به طریق راه رفتن , حرکت نمودن و پرواز نمودن کاغذ روی گنج
جهت کشف و احضار گنجها به روش حرکت تخم مرغ
کشف گنجها و کشف دفاین به روش پرواز نمدون کاغذ بر روی دفینه
کشف دفائن , پرواز نمودن کاغذ بر نقطه دفین
کشف دفائن , طیران , پرواز نمودن کاغذ بر نقطه دفینه و مال
کشف دفائن زیر زمین به طریقه طیران نمودن کاغذ و نشستن روی گنج
کشف دفائن زیر زمین به طریقه کاغذ
تربیع لوح زیتون در کشف دفائن و کنوز
تربیع لوح زیتون در کشف و پیدا نمودن گنجهای خفیه
قسم باز نمودن طبقات الارضیه العلویه و السحابیه (صحیح صحیح صحیح)
پیدا کردن دفینه با خروس چهل تاج
صرع و تلبیس ملک الاحمر جهت کشف , کنوز , سحر , سارق
تلبیس , جهت پیدا نمدون اشیائ مخفی و دفینه موکل آن ملک ابی دیباج
تلبیس ملک سید جبراییا , شدخیائیل , ارسماسیل , سعسعان
علم استخدام سیمیا , علم سیمیای شهیر خادم روحانی نیطروش
رمزگشای نسخه های عملی
برای یافتن معادن و گنجینه های زیر زمینی
برای کشف مکان گنج
برای کشف گنجینه
برای کشف معادن
برای یافتن معادن و گنجینه
جهت یافتن ذخائر درونی زمین
جهت مشخص کردن معدن یا دفینه قیمتی
جهت پیدا کردن دفینه و باطل شدن سحر
کشف مکان دفینه از ضمیر فرد خوابید در خواب
کشف مکان دفینه با آب
یافتن دفینه
جهت اطلاع بر دفائن و اخراج و وقوف آن
خواص سوره جن در دفینه
کشف دفینه با انگشتر و خاتم
جهت دفع طلسم آب
جهت اخراج دفینه
جهت کشف مکان دفینه و بخاطر آوردن آن
در بیان گشودن طلسماتی که بر سر گنج ها یا در مکانها است ( از نسخه خطی شیخ بهایی )
روشهای یافتن دفینه
روش ظاهر شدن مدفون
جهت منکشف شدن کنوز
جهت یافتن کنوز و معادن
جهت ویرانی قلعه ها و حصارها
برای خرید پکیج کامل کتابهای باستان شناسی و علوم غریبه و کتاب مفتاح طلام کنوز کلیک کنید
جهت یافتن مدفون
جهت یافتن موضع دفینه
جهت یافتن دفینه
جهت اخراج دفینه و گنج ها
تسخیر روحانیات و کشف رموزات و اسرار
برای دفع طسمات دفاین ( ۶۰ قاف از نسخه اصلی )
دعای اصلی عکاشه برای شکستن طلسمات گنج ها
در شق و شکافتن زمین بدون هیچگونه ابزار و تجهیزات

جلد دوم : آموزشهای رمل و جفر در استخراج دفینه ها ,احکام نجومی دفینه نهادن و دفینه بیرون اوردن , روشهای جامع و کامل برای یافتن دفینه و گنجینه ها با سرمه های مخفی و خروس سفید و حیوانات دیگر , علم عزایم , قراطیس , تسخیرات و علم تعبیر خواب در کشف کنوزات و دفاین
بخور فوق العاده نایاب اکسیر اعظم (جامع)
احکام نجومی دفینه بیرون اوردن و دفینه نهادن
بیش از ۳۴ روش علم ساختن سرمه ها و کحل ها مشتمل بر :
سرمه خاک بین
سرمه خفا
سرمه سلیمان
حکایت اسکندر و سرمه گنج ها
برای دیدن اشخاص روحانی
برای مشاهده و رویت روحانیات
جهت رویت اجنه ها و موجودات متافیزیکی
۷ روش جهت دیدن در تاریکی و رویت شیاطین , اجنه ها و دیوها
سرمه مخصوص جهت رویت اشخاص روحانی
جهت اخراج خبایا و دفانین و اطلاع بر کنوز و خزاین با موکل و سرمه
۳ روش جهت دیدن و ارتباط با پری و جنیان
کحل و سرمه مخفیات
کحل و سرمه برای قرایت در تاریکی
سرمه و کحل الهر
جهت دیدن و شنیدن عجایبات
جهت ارتباط با ارواح , جن و شیاطین
جهت رویت فرشتگان
در تعفینات و اصل تعافین
برای اطلاع یافتن بر خزائن و دفاین زمین
جهت رویت روحانیان , اجنه ها و موجودات ماورایی
۳ روش جهت رویت دفاین و کنوز
جهت دیدن عجایب
برای دانستن مکان دفینه با سرمه ها
۳۰ روش کشف مکان گنج با خروس و سایر حیوانات
۷ روش عملی برای اعمال قرطاس , کشف و جلب دراهم
کیفیت عمل در گشایش و فتح گنجینه ها و ابطال تمامی موانع ( اقتباس از نسخه سید حکماء طلسمات و جنیان بلیناس حکیم )
بیان صفت تصریف اسما شریفه در دخول گنجینه ها و ابطال رصدها
بیان صفت ریاضت اسمای طلسمات
روش های منسوبات طلسمات مریخ ( اقتباس از حضرت ادریس (ع) و بلیناس اعظم )
چون خواهند که بر کنوز و دفاین واقف گردند
طلسم برای گنج ها و برای اشیای مدفونی که وجود دارد
عزیمت عروسک متحرک جهت کشف گنج و دفاین
دعوت مریخ ( تصحیح شده )
عریمت میمون السیاف و فرج الخطاف جهت درمان و کنوز
علم تعبیر خواب
نکته مهم در تعبیر خواب
تعبیر خواب گنج و طلا
یافتن دفینه با علم شریف رمل
علم شریف جفر و کشف و استخراج دفینه ها

جلد سوم : آشنایی با خصوصیات ظاهری و باطنی موجودات متافیزیکی و موکلان (برای اولین بار در ایران بصورت مصور ) , روشهای آب یابی و دفینه یابی , قلم ها و خطوط سیمیا و طلسمات

در مشخصات ظاهری و شناخت کامل صفات , خصوصیات ظاهری و باطنی و شکل ها و هیاکل و تماثیل موکلان ( اجنه ها , دیوها , پریان و …)
موکلان گنج ها و دفاین و آن شامل ۶ قسم است
رصد بین وهم و حقیقت
گنج های محافظت شده یهود
گنج های رصد شده اهل کتاب و کفار
گنج های غیر محافظت شده
حفاظت (رصد ) فلکی
حفاظت فلکی ساده و کوچک
رصد فلکی میانه
رصد و محافظت بزرگ
تفاوت بین رصد و عمار زمین

اسامی و خصوصیات ملوک جن مسلمین و جن یهود و مسیحیان
ملوک هفت گانه جنیان مشتمل بر :
ملک عبدالله المذهب
ملک مره
ملک ابامحرز الاحمر
ملک برقان ابا العجائب
ملک شمهورش
ملک ابیض
ملک میمون ابانوخ
خدام و موکلین سوره ها مشتمل بر :
خدام سوره صمد
خدام سوره فاتحه الکتاب
خدام سوره کوثر
خدام سوره الضحی
خدام اسم الله
خدام سوره جن
ملک طارش
ملک ابادیباج
شیخ علی ابو الشرامیط
حکماء جن
جن نصاری و یهودی مشتمل بر :
اسد المغضوب
ملک زنقط
گربه سیاه
خربط ابن زخبیله بنت ملک الاحمر
طلمش
دختران و اولاد شیاطین مشتمل بر :
عزازیر
زیتون
ساروخ
دنهش
اما دختران شیطان و عبارتند از
ذات المحاسن
عائنه
نائله ام الشعور المائله
زیتونه و مشفقه
ناصور
میمنون النکاح
سنجاب ابن البواب
زعزوع
از انواع دیوها به قرار زیر است:
دیو السعلات
عذار
الدلهاث
اشتق
المذهب
قنطورس
سلسله اسامی ملائک و فرشتگان
روش ها و شیوه های کاربردی آب یابی , کشف معادن و استخراج گنجینه ها :
ترکه آب یابی
میله های اب یابی
آونگ
روشهای آب و گنجینه یابی
یافتن گنجینه با شاخه های درخت
یافتن دفینه و گنج ها با شاخه های زیتون
در معرفت و شناخت قلم های سیمیا و طلسمات

 

دانلود مقاله فطرت خداجوی بشریت

عبادت، فطریت بشرّیت است: فطرتاً هر موجودی که لباس هستی پوشیده و از کتم عدم پای به عرصه حیات و زندگی نهاده، به طور مرموز و ناخودآگاه، خواستار و پویای آفریدگار و صانع خویش است و ا...
صفحات: 29
فرمت: word
60,000 ریال

دانلود مقاله فرهنگ ایثار و شهادت

فرهنگ ایثار و شهادت مقدمه زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست، اما پرنده عشق، تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند. راز خون را جز شهدا درنمی‌یابند. ...
55,000 ریال