هموار فایل

مرکز دانلود و خرید و فروش فایل

دانلود تحقیق با عنوان آشنایی با تمبر

تمبر چيست ؟

تاريخچه پيدايش تمبر در جهان

تاريخچه پيدايش تمبر در اروپا

تاريخچه پيدايش تمبر در ايران

 

تمبر چيست؟

 

متخصصان تمبر را از ديدگاه هاي مختلف مورد بررسي قرار داده اند و هر يك تعاريفي براي آن گفته براي مثال تمبر از ديدگاه:

دكتر پژمان بختياري عبارت است از: يك تكة كوچك كاغذ كه به پشت آن سيرشم ماليده شده سيرشم ماليده شده و اگر كمي تر شود مي توان آن وارد نامه اي چسباند دكتر سيد ضياء الدين هاجري در كتابي اشاره مي كند تمبر مقطعه كاغذ بها داري است كه به شكل ها، اندازه ها و رنگ هاي گوناگون با كادر و حاشيه چسب و دندانه و يا بدون دندانه، اين دو به مناسبت هاي ويژه به تعداد معين از سوي ادارات پست چاپ و منتشر مي گردد يا به عبارتي ديگر تمبر را مي توان جايگزين مهرهاي اوليه دانست زيرا مهرها اشكال اوليه تمبرهاي پستي كنوني مي باشند

البته تعاريف زيادي در مورد تمبر شده است كه ما به طور اختصار چند نمونه از آن ها را براي شما ذكر مي كنيم تمبر وسيله اي مؤثر براي ايجاد ارتباط و پيوند بين انسان هاست

تمبر، يك زبان است تمبر، پيكي است كه فاصله ها را كوتاه مي كند و هر گونه مانعي را از سر راه برمي دارد طرح عادي و يا يك عكس كوچك تمبر بيانگر پرداخت كرايه پستي پاكتي است كه روي آن الصاق شده است .

تمبر نماد هر كشور است و مانند پول داراي قيمت مي باشد تمبر، يكي از بزرگترين ابداعي تا قرن نوزدهم است و سنگ بناي زرين در تاريخ پست به شمار مي رود .

بعد از اين تعاريف بهتر است ريشة اصلي كلمه تمبر را بررسي مي كنيم .

(timber تمبر tympan تپان tympanon تمپانون سه شكل از واژه يوناني tumpanon و واژه لاتين tympanum است واژه tympanon بسيار دير به اين صورت دارد زبان فرانسوي شده است ولي شكل موسوم يا كهن تر آن همان واژة timbr تمبر است كه در زبان فرانسوي به كار آمده است .

دانلود مقاله تجلي وحدت و كثرت در هنر اسلامي

تجلي وحدت و كثرت در هنر اسلامي «هنر اسلامي نمودار همان مفهومي است كه از نامش برمي آيد، بدون هيچ ابهام و ترديدي. هنر اسلامي بيروني ترين و ملموسترين چهره اسلام است». (بروكهارت، 13...
50,000 ریال

دانلود مقاله آموزه هاي ديني، اجتماعي و رواني پيرامون موسيقي

آموزه هاي ديني، اجتماعي و رواني پيرامون موسيقي     از ديدگاه روانشناسي اگر موسيقي بر مبناي آهنگ ضربان قلب تدوين شده باشد و داراي روح سازندگي و بالندگي و نيز حامل پيام...
20,000 ریال

دانلود مقاله مدیریت علم یا هنر ؟

تعریف مدیریت مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس ن...
صفحات: 17
فرمت: word
35,000 ریال