هموار فایل

مرکز دانلود و خرید و فروش فایل

دانلود تحقیق با عنوان بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرشتان اسلامشهر

download

فهرست مطالب

عنوان                                                                         شماره صفحه

تقدیم و تشکر

چکیده تحقیق

فصل اول : کلیات تحقیق ………………………………………………………………………….                         …………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۴

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………. ۸٫٫٫٫٫٫٫٫                         …………………………………………………………………………………………………………………..

اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………… ۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫                         …………………………………………………………………………………………………………………..

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫                         …………………………………………………………………………………………………………..

فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………… ۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫                         …………………………………………………………………………………………………………………..

تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها……………………………………………………………….. ۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫

فصل دوم :  (ادبیات و پیشینه تحقیق)

تعریف خلاقیت…………………………………………………………………………………… ۱۴٫٫٫٫٫٫٫٫                         …………………………………………………………………………………………………………..

ماهیت استعداد خلاق……………………………………………………………………………. ۱۶٫٫٫٫٫٫٫٫

رابطه خلاقیت و محیط خانوادگی…………………………………………………………….. ۱۸٫٫٫٫٫٫٫٫

مردان و زنان خلاق ……………………………………………………………………………… ۱۹٫٫٫٫٫٫٫٫

روشهای پرورش خلاقیت……………………………………………………………………….. ۲۰٫٫٫٫٫٫٫٫

عوامل موثر بر خلاقیت‌…………………………………………………………………………… ۲۲٫٫٫٫٫٫٫٫

تمرکز به عنوان کلید خلاقیت …………………………………………………………………. ۲۵٫٫٫٫٫٫٫٫

برای پرورش خلاقیت کنکاش مغزی بهترین خلاقیت است……………………………….. ۲۵

محیط مساعد برای ایجاد رفتار خلاق…………………………………………………………. ۲۸٫٫٫٫٫٫٫٫

عواملی که مانع خلاقیت می‌شوند …………………………………………………………….. ۲۹٫٫٫٫٫٫٫٫                         …………………………………………………………………………………………………………..

خلاقیت و هوش …………………………………………………………………………………. ۳۳٫٫٫٫٫٫٫٫                         …………………………………………………………………………………………………………………..

هوش چیست………………………………………………………………………………………. ۳۸٫٫٫٫٫٫٫٫                         …………………………………………………………………………………………………………..

تقسیمات و طبقه‌بندی هوش …………………………………………………………………… ۳۸٫٫٫٫٫٫٫٫                         …………………………………………………………………………………………………………………..

عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش…………………………………………………………… ۴۰٫٫٫٫٫٫٫٫

تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………… ۴۵٫٫٫٫٫٫٫٫                         …………………………………………………………………………………………………………………..

فصل سوم : (روش اجرای تحقیق

جامعه آماری………………………………………………………………………………………. ۴۹٫٫٫٫٫٫٫٫

نمونه و روش نمونه‌گیری

ابزار اندازه‌گیری (اعتبار آزمون)……………………………………………………………….. ۴۹٫٫٫٫٫٫٫٫

روش جمع‌آوری اطلاعات……………………………………………………………………… ۵۱٫٫٫٫٫٫٫٫                         …………………………………………………………………………………………………………………..

روش آماری ……………………………………………………………………………………… ۵۲

فصل  چهارم : (تجزیه و تحلیل داده‌ها)

توصیف داده‌ها……………………………………………………………………………………. ۵۴٫٫٫٫٫٫٫٫                         …………………………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم :

مقدمه ………………………………………………………………………………………………. ۶۲٫٫٫٫٫٫٫٫                         …………………………………………………………………………………………………………………..

خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۶۲٫٫٫٫٫٫٫٫                         …………………………………………………………………………………………………………..

یافته‌های تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۳٫٫٫٫٫٫٫٫                         …………………………………………………………………………………………………………………..

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………… ۶۵٫٫٫٫٫٫٫٫                         …………………………………………………………………………………………………………………..

محدودیتها…………………………………………………………………………………………. ۶۶٫٫٫٫٫٫٫٫                         …………………………………………………………………………………………………………………..

منابع ……………………………………………………………………………………………….. ۶۸٫٫٫٫٫٫٫٫                         …………………………………………………………………………………………………………………..

ضمائم

 

بتن وتوسعه پایدار و تاثیر آن بر محیط زیست

  پاورپوینت قابل ویرایش می باشد دانلود پاورپوینت و pdf بتن وتوسعه پایدار وتاثیر آن بر محیط زیست و بازیافت بتن   -۱مقدمه -۲تعریفی از بتن وتوسعه پایدار -۳...
صفحات: 36
فرمت: پاورپوینت و pdf
37,000 ریال

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مـهـد کـودک

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مـهـد کـودک با ظرفیت پذیرش ٧۵کودک در سال موضوع طرح مهد کودک با ظرفیت پذیرش ٧۵کودک در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشور ...
صفحات: 17
فرمت: word قابل ویرایش
30,000 ریال

دانلود مقاله با عنوان نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

مقدمه ۱-نحوه انتخاب موضوع: به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاکمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع کارشناسی ارشد رشته...
صفحات: 150
فرمت: word
110,000 ریال