هموار فایل

مرکز دانلود و خرید و فروش فایل

دانلود مقاله با عنوان شبکه های بی سیم

 

دانلود مقاله با عنوان شبکه های بی سیم

 

عنوان                                                                                                صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

 

فصل اول

بررسی اجمالی شبکه های بی سیم و کابلی

 

۱-تشریح مقدماتی شبکه های بی سیم و کابلی  ………………………………………………………………………….. ۳

۲- عوامل قابل مقایسه شبکه های بی سیم و کابلی …………………………………………………………………….. ۳

۳- جدول مقایسه ای بین شبکه های بی سیم و کابلی ……………………………………………………………….. ۵

۴- انواع   شبکه های بی سیم ……………………………………………………………………………………………………….. ۶

 

فصل دوم

امنیت در شبکه های بی سیم

 

۱-سه روش امنیتی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۲- انواع استاندارد۱۱ ,۸۰۲ ……………………………………………………………………………………………………………. ۹

۳- معماری شبکه های محلی بی سیم ……………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۳ همبندی های ۱۱ ,۸۰۲ ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۳ خدمات ایستگاهی ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۳-۳ خدمات توزیع ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۴-۳ دسترسی به رسانه ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۵-۳ لایه فیزیکی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۶-۳ استفاده مجدد از فرکانس …………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۷-۳ آنتن ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۴-استاندارد b 11 ,802 ……………………………………………………………………………………………………………… 24

۱-۴ اثرات فاصله …………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۴ پل بین شبکه ای ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۳-۴ پدیده چند مسیری ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۵- استاندارد a11 ,802 ………………………………………………………………………………………………………………. 26

۱-۵ افزایش پهنای باند………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۵ طیف فرکانسی تمیزتر……………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۳-۵ کانال‌های غیرپوشا………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۶- همکاری Wi-Fi………………………………………………………………………………………………………………………… 29

۷-استاندارد بعدی IEEE 802.11g……………………………………………………………………………………….. 30

 

 

فصل سوم

بررسی شبکه Bluetooth

 

۱-Bluetooth …………………………………………………………………………………………….. 34

۱-۱ غولهای فناوری پیشقدم شده اند………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱ چگونگی ایجاد بلوتوث وانتخاب نام  برای این کنولوژی……………………………………………………… ۳۵

۲- نگاه فنی به بلوتوث…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۳- باند رادیویی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۴- جهشهای فرکانسی……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۵- تخصیص کانال…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

۶- ساختمان توپولوژی توزیع شده شبکه های محلی شخصی بلوتوث ……………………………………… ۴۳

۷- پیکربندی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۸- کاربردهای بلوتوث……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۹- پشته پروتکلی بلوتوث………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۱۰- لایه رادیویی در بلوتوث………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۱۱- لایه باند پایه در بلوتوث…………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۱۲- لایه L2CAP در بلوتوث……………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۱۳- ساختار فریم در بلوتوث…………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۱۴- امنیت بلوتوث………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۱۵- سرویسهای امنیتی بلوتوث…………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۱۶-ویژگی امنیت به عنوان یکی از مشخصه های بلوتوث…………………………………………………………… ۵۵

 

 

فصل چهارم

Bluetooth و سایر فن آوریهای بی سیم

 

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۱- سایر فن آوری های بی سیم……………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۲- مقایسه ارتباطات بی سیم Bluetooth و IrDA………………………………………………………………. 58

 ۳- مقایسه ارتباطات بی سیم Home RF و Bluetooth…………………………………………………… 60

۴- فن آوری WPAN بطور خلاصه…………………………………………………………………………………………… ۶۱

 

 

 

فصل پنجم

زبانهای برنامه نویسی Markup بی سیم

 

۱- Compact HTMAL………………………………………………………………………………………………………… 63

۲-آینده Basic XHTMAL ………………………………………………………………………………………………….. 64

۳- ویرایشگرهائی برای ایجاد مضامین I-mode…………………………………………………………………………. 64

۴-ویرایشگرهای متن ساده…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۵- ویرایشگرهای کد ……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

 

 

فصل ششم

کاربردهای آینده برای فن آوری بی سیم Bluetooth

 

۱- حوزه های کاربردی آینده…………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۲- خرده فروشی و e-Commerce موبایل……………………………………………………………………………….. ۶۸

۳- پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۴- مسافرت……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۵-شبکه سازی خانگی……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

 

فصل هفتم

PAN چیست؟

 

۱-شبکه محلی شخصی و ارتباط آن با بدن انسان………………………………………………………………………. ۷۴

۲- PAN چگونه کار می کند؟……………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۳-تکنولوژی  بی سیم بلوتوث وشبکه های محلی شخصی در خانه ودر جاده…………………………… ۷۶

۴- لایه های پروتکل معماری بلوتوث……………………………………………………………………………………………. ۷۸

۵- PAN تغییرات اتصالات در آینده……………………………………………………………………………………. ۸۲

۶- بلوتوث یک تواناساز برای شبکه های محلی شخصی……………………………………………………………… ۸۳

۱-۶- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

۲-۶- AD HOCیک انشعاب شبکه ای……………………………………………………………………………………. ۸۳

۳-۶- شبکه سازی بلوتوث ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۶- معماری تابعی برای زمانبندی اسکترنت…………………………………………………………………………….. ۹۰

فصل هشتم

Wireless Network Security

۸۰۲۱۱, Bluetooth and Handeld

بتن وتوسعه پایدار و تاثیر آن بر محیط زیست

  پاورپوینت قابل ویرایش می باشد دانلود پاورپوینت و pdf بتن وتوسعه پایدار وتاثیر آن بر محیط زیست و بازیافت بتن   -۱مقدمه -۲تعریفی از بتن وتوسعه پایدار -۳...
صفحات: 36
فرمت: پاورپوینت و pdf
37,000 ریال

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مـهـد کـودک

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مـهـد کـودک با ظرفیت پذیرش ٧۵کودک در سال موضوع طرح مهد کودک با ظرفیت پذیرش ٧۵کودک در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشور ...
صفحات: 17
فرمت: word قابل ویرایش
30,000 ریال

دانلود مقاله با عنوان نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

مقدمه ۱-نحوه انتخاب موضوع: به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاکمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع کارشناسی ارشد رشته...
صفحات: 150
فرمت: word
110,000 ریال