هموار فایل

مرکز دانلود و خرید و فروش فایل

دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر راندمان کوره‌های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراک کوره

بررسی عوامل مؤثر بر راندمان کوره‌های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراک کوره

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۲

فصل۱: طرحی از یک کارخانه سیمان با تکنولوژی روز دنیا……………………………. ۴

فصل دوم: اجزاء سیستم پخت……………………………………………………………………. ۱۳

۱-۲- مشخصه‌هایی از کوره دوار سیمان…………………………………………………… ۱۴

۱-۱-۲- غلطک‌ها……………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۲- غلطک بالابر………………………………………………………………………………… ۱۵

۳-۱-۲- سیستم چرخاننده کوره………………………………………………………………… ۱۶

۴-۱-۲- آب‌بندی سر و ته کوره………………………………………………………………… ۱۶

۲-۲- نسوزکاری کوره…………………………………………………………………………….. ۱۷

۳-۲- مشخصه‌هایی از پیش گرم‌کن…………………………………………………………… ۱۸

۴-۲- مسیر فرعی…………………………………………………………………………………….. ۲۰

۵-۲- سیستم تکلیس(Calciner)………………………………………………………………… 21

۶-۲- مشخصه‌هایی از خنک‌کن………………………………………………………………….. ۲۲

۷-۲- انواع خنک‌کنها…………………………………………………………………………………. ۲۴

۱-۷-۲- خنک‌کن مشبک……………………………………………………………………………. ۲۷

۸-۲- اتاق کنترل………………………………………………………………………………………. ۳۰

۹-۲- سوخت رسانی و مشعل…………………………………………………………………… ۳۰

۱-۹-۲- اصول سوختن و کنترل شعله……………………………………………………….. ۳۲

۲-۹-۲- شعله………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۳-۹-۲- درجه حرارت شعله……………………………………………………………………… ۳۴

فصل ۳: پروژه…………………………………………………………………………………………. ۴۰

فصل ۴: شناخت متغیرهای کنترل سیستم پخت…………………………………………….. ۴۲

۱-۴- کنترل کوره…………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۴- خنک کردن کلینکر……………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۴- سوخت کوره………………………………………………………………………………….. ۴۵

۴-۴- تغذیه کوره…………………………………………………………………………………….. ۴۶

۵-۴- متغیرهای راهبری کوره…………………………………………………………………… ۴۶

۶-۴- مکانیک کوره…………………………………………………………………………………… ۴۸

۷-۴- شرایط خاص راهبری کوره……………………………………………………………… ۵۱

۱-۷-۴- کلیات…………………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۷-۴- تجزیه شیمیایی گاز خروجی کوره…………………………………………………. ۵۱

۳-۷-۴- حجم هوای اولیه…………………………………………………………………………. ۵۲

۴-۷-۴- درجه حرارت گاز خروجی پیش گرم‌کن…………………………………………. ۵۲

۵-۷-۴- درجه حرارت یاتاقانها………………………………………………………………….. ۵۲

۶-۷-۴- الکتروفیلترها………………………………………………………………………………. ۵۲

۷-۷-۴- گرفتگی سیکلونها…………………………………………………………………………. ۵۳

۸-۷-۴- گرفتگی در رایزر پایپ و ورودی کوره………………………………………….. ۵۳

۹-۷-۴- نسوزکاری کوره…………………………………………………………………………. ۵۳

۸-۴- چرخاندن کوره با موتور کمکی…………………………………………………………. ۵۴

۹-۴- تحلیل گزارشات ساعتی سیستم پخت…………………………………………………. ۵۴

فصل ۵: رعایت اصول کوره بانی……………………………………………………………….. ۵۹

۱-۵- مشخصه‌هایی از سیستم پخت…………………………………………………………… ۶۰

۱-۵-۱- جلو شعله…………………………………………………………………………………… ۶۰

۱-۵-۲- هوای ثانویه………………………………………………………………………………… ۶۳

۲-۵- کوره بان وکوتینگ(استر کوره)…………………………………………………………. ۶۵

۳-۵- عقب کوره………………………………………………………………………………………. ۶۸

۱-۳-۵- درجه حرارت عقب کوره……………………………………………………………… ۶۹

۲-۳-۵- مکش عقب کوره………………………………………………………………………….. ۷۱

۳-۳-۵- اکسیژن عقب کوره………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۵- کنترل مقدار سوخت………………………………………………………………………… ۷۳

۵-۵- کنترل مقدار خوراک کوره و دور کوره……………………………………………… ۷۴

۶-۵- کنترل متغیرهای خنک کن گریت………………………………………………………… ۷۶

۱-۶-۵- کنترل مکش درب کوره………………………………………………………………… ۷۷

۲-۶-۵- فشار زیر صفحات خنک کن………………………………………………………….. ۷۸

۳-۶-۵- کنترل درجه حرارت هوای ثانویه………………………………………………….. ۷۸

۷-۵- بیست و هفت حالت اساسی کوره………………………………………………………. ۷۹

۱-۷-۵- سه متغیر و کنترل کننده اساسی…………………………………………………… ۸۱

۲-۷-۵- شرح بیست و هفت حالت- راه‌حلها و دلایل…………………………………….. ۸۵

۳-۷-۵- حالات اضطراری………………………………………………………………………… ۹۲

فصل ۶: اولین گرم کردن سیستم پخت……………………………………………………… ۱۰۲

۱-۶- خشک کردن پیش گرم‌کن……………………………………………………………….. ۱۰۳

۲-۶- خشک کردن درب کوره و کانال هوای سوم و خنک کن…………………….. ۱۰۶

۱-۲-۶- مشعل کمکی برای خشک کردن درب کوره…………………………………… ۱۰۸

۲-۲-۶- مشعل کمکی برای خشک کردن کانال هوای سوم…………………………. ۱۰۸

۳-۲-۶- مشعل کمکی برای خشک کردن خنک کن……………………………………… ۱۰۸

۳-۶- گرم کردن کوره دوار……………………………………………………………………. ۱۱۳

۱-۳-۶- آماده سازی……………………………………………………………………………… ۱۱۳

۲-۳-۶- گرم کردن تمام سیستم پخت………………………………………………………. ۱۱۳

۳-۳-۶- کنترل درجه حرارت………………………………………………………………….. ۱۱۵

.

.

.

پاور پوینت مقاله اسکوپ و انواع روش های اسکوپ کردن

اسکوپ کردن نما های سنگی   این مقاله قابل ویرایش می باشد اتصالات دوغابی سنگ با نما به این شکل بود که پس از مدتی سنگها با جذب آب کمتر مثل گرانیت از نما جدا می شد و ...
صفحات: 22
فرمت: پاورپوینت و pdf
36,000 ریال

پاورپوینت انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی

پاورپوینت انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی به همراه تصاویر ، قابل ویرایش به همراه فایل pdf انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی به شرح زیر است :   -۱انواع اتصالات ت...
صفحات: 28
فرمت: پاورپوینت و pdf
37,000 ریال

بتن وتوسعه پایدار و تاثیر آن بر محیط زیست

  پاورپوینت قابل ویرایش می باشد دانلود پاورپوینت و pdf بتن وتوسعه پایدار وتاثیر آن بر محیط زیست و بازیافت بتن   -۱مقدمه -۲تعریفی از بتن وتوسعه پایدار -۳...
صفحات: 36
فرمت: پاورپوینت و pdf
37,000 ریال