هموار فایل

مرکز دانلود و خرید و فروش فایل

دانلود پروژه اصول پیمان و پیمانکاری

اصول پیمان و پیمانکاری

ساخت و ساز و تولید ابنیه و ساختمان در سطح کشور توسط متولیان خصوصی ( افراد باشخصیت حقیقی و شرکت ها و سازمانها، یا شخصیت های حقوقی ) و متولیان عمومی ( دستگاهها و نهادها و سازمان های دولتی و یا شرکت ها و موسسات تحت نظارت و پوشش دولت یا شخصیت های حقوقی ) انجام می شود و به منظور رعایت اصول و قواعد طراحی و اجرایی و نحوه نظارت صحیح بر این عملکردها، دستورالعمل ها، ضوابط، آیین نامه ها و بخشنامه های اجرایی و مقررات ملی ساختمانی تدوین شده است و تحت پوشش قانون نظام مهندسی در کل کشور به اجرا درمی آید. در این رابطه کلیه نهادهای قانونی و شخصیت های حقوقی اعم از خصوصی و عمومی طبق قانون نظام مهندسی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف به تبعیت از ضوابط مذکوراند. اصول پیمان و پیمانکاری

برنامه ریزی و تهیه طرح مطابق اهداف کارفرما به ازای مطالعات، بررسی و شناسایی اولیه، بررسی و تصویب طرح اولیه مطلوب، بررسی گزارش توجیهی فنی و اقتصادی و اجرایی مربوطه، مشخصات فنی عمومی و خصوصی طرح، تهیه نقشه ها، اسناد و مدارک فنی و تعهدآور، انتخاب مجری و واگذاری طرح برای اجرا، نظارت بر حسن اجرای عملیات و انجام مراحل ساخت و ساز و پرداخت حق الزحمه های مربوطه.

 

به عبارت دیگر طی مراحل زیر در به سرانجام رسانیدن طرح های عمرانی در سطح کلان کشوری ضروری است. البته نحوه واگذاری و انجام کار بر حسب نوع قرارداد اجرایی ( پیمان ) و نوع رشته کار موردنظر ( راهسازی، آبیاری و زه کشی، تاسیسات شهری، ابنیه، تجهیزات و تاسیسات وابسته به ابنیه، توزیع و انتقال نیرو و انرژی ) در حوزه های ابنیه سنگین فلزی یا بتنی، اسکله و بندرسازی، تونل، آسفالت و محوطه و جدول سازی، سدسازی، بیمارستان ها، مراکز مخابراتی و دکل های صداوسیما، نیروگاهها، نصب ماشین آلات و تجهیزات سنگین و سردخانه ها و کشتارگاهها، تصفیه خانه ها، تاسیسات فاضلاب و آب، نفت و گاز، کارهای دریایی، و کارهای خاص دیگر و روش های مختلف اجرا ( سنتتی، پیمان مدیریت، امانی و مقاطعه کاری ) تفاوت خواهد کرد ولی اسلوب و ساختار کلی عملیات و به ویژه شرح خدمات هر مرحله تقریبا ثابت است.

 

مرحله اول:

قسمت اول: شناسایی و بررسی اولیه

به منظور تحقق اهداف کارفرما در راستای طرح جامع یا عمرانی براساس برنامه های اجرایی، یک شخصیت حقوقی ( مشاور ) متعهد می شود تا امکان اهداف طرح و برنامه اجرایی را بررسی و گزارشی درباره موارد زیر برای تصمیم گیری کارفرما تهیه و ارائه کند:

پاور پوینت مقاله اسکوپ و انواع روش های اسکوپ کردن

اسکوپ کردن نما های سنگی   این مقاله قابل ویرایش می باشد اتصالات دوغابی سنگ با نما به این شکل بود که پس از مدتی سنگها با جذب آب کمتر مثل گرانیت از نما جدا می شد و ...
صفحات: 22
فرمت: پاورپوینت و pdf
36,000 ریال

پاورپوینت انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی

پاورپوینت انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی به همراه تصاویر ، قابل ویرایش به همراه فایل pdf انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی به شرح زیر است :   -۱انواع اتصالات ت...
صفحات: 28
فرمت: پاورپوینت و pdf
37,000 ریال

بتن وتوسعه پایدار و تاثیر آن بر محیط زیست

  پاورپوینت قابل ویرایش می باشد دانلود پاورپوینت و pdf بتن وتوسعه پایدار وتاثیر آن بر محیط زیست و بازیافت بتن   -۱مقدمه -۲تعریفی از بتن وتوسعه پایدار -۳...
صفحات: 36
فرمت: پاورپوینت و pdf
37,000 ریال