هموار فایل

مرکز دانلود و خرید و فروش فایل

طرح توجیهی احداث باغ پسته به مساحت ۵۰هکتار

خلاصه طرح: طرح توجیهی احداث باغ پسته قابل ویرایش

 


موضوع طرح:
دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی
ظرفیت اسمی تولیدات: ۵۰هکتار
نوع تولیدات: پسته
تعداد شاغلین: ۷نفر
سرمایه گذاری کل طرح: ۱۵۵۹/۶۴میلیون ریال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۴۹۳/۶۰میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۶۶/۰۴میلیون ریال
درآمد سالیانه: ۱۷۳۲/۲۰میلیون ریال
درآمد سالیانه: ۳۱۹۶/۰۰میلیون ریال
سود ویژه: ۸۱۱/۵۷میلیون ریال
سود ویژه: ۲۲۴۶/۰۹میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایه: ۱/۸سال )براساس متوسط درآمد فروش ۱۰ساله(
نرخ بازدهی سرمایه: % ۵۴/۷درصد )براساس متوسط درآمد فروش ۱۰ساله(
)براساس متوسط درآمد فروش ۱۰ساله(
توضیح: از آنجا که باردهی درخت پسته از سال ششم به بعد می باشد لذا محاسبات شاخصهای مالی براساس متوسط درآمد ۱۰ساله فروش در
زمان باردهی محصول می باشد و بازگشت سرمایه پس دوران باردهی خواهد بود.
احداث باغ پسته ) به مساحت ۵۰هکتار (
)براساس حداکثر تولید(
)براساس حداکثر تولید(
مشخصات سرمایه گذاری طرح:
)براساس متوسط درآمد فروش ۱۰ساله(
۲

طرح توجیهی احداث باغ پسته قابل ویرایش

مقدمه:
درخت پسته معمولی)ایرانی( با نام علمی Pistacia veraمنشاء ایرانی داشته و در شمال شرقی کشور حوالی سرخس
بصورت جنگلهای انبوه دیده می شود و نام علمی آن نیز از واژه فارسی پسته گرفته شده است.
کتیبه های یونانی و تواریخ موید ایین مطلبند که کاشت درخت پسته و استفاده از محصول آن از حدود چهار هزار سال
پیش در ایران مرسوم بوده است.
مشخصات گیاه شناسی:
درخت پسته گیاهی است دو پایه یعنی گلهای نر و ماده جدا از یکدیگر و روی دو درخت مجزا قرار گرفته اند و تلقیح
گلهای ماده بوسیله باد انجام می شود. ریشه درخت پسته محوری و عمودی است و تا عمق بیش از دو متر در داخل
خاک فرو می رود. قدرت تولید ریشه فرعی در درخت پسته خیلی ضعیف است و چنانچه انتهای ریشه اصلی قطع شود,
قبل از تولید ریشه فرعی, درخت در اثر نرسیدن آب و مواد غذایی کافی خشک شده و از بین می رود زیرا ریشه های
موئین )تارهای کشنده( در انتهای ریشه قرار دارند. بهمین علت اغلب سعی می شود که بذر پسته در محل اصلی کاشته
شود تا احتیاجی به جابجائی نباشد چرا که در تغییر محل نهال پسته, حدود %۶۰از نهالهای جوان خشک می شوند. به
دلیل طویل شدن ریشه که می تواند به اعماق زمین فرورفته و خود را به منطقه همیشه مرطوب زمین برساند و جذب
آب نماید, مقاومت این درخت در برابر کم آبی و خشکی خیلی زیاد است.
آب و هوا:
درخت پسته به سرمای شدید زمستان و گرمای زیاد تابستان مقاوم است و از این نظر شباهت زیادی به درخت انگور
دارد, بطوریکه پسته نیز مانند انگور سرمای ۲۰درجه زیر صفر و ۴۰درجه بالای صفر را بدون هیچگونه خسارت و صدمه
ای تحمل می نماید.
درخت پسته با زمین مرطوب سازگاری ندارد, رطوبت زیاد در خاک باعث ایجاد بیماری و پوسیدگی یقه درخت می شود
که نهایتاُ منجر به خشک شدن درخت می گردد.
خاک:
بهترین خاکها برای کاشت درخت پسته, خاکهای لیمونی سبک یعنی خاکهای شنی – رسی می باشد. در اراضی سبک
مصرف کود برای برداشت محصول مناسب, زیاد بوده ولی در اراضی رسی سنگین که رطوبت را به مقدار زیاد و برای
مدتی طولانی در خود نگاه می دارند, کاشت این گیاه نتیجه رضایت بخشی نمی دهد و مقدار محصول چندان قابل توجه
نخواهد بود.
درخت پسته تا اندازه ای نسب به شوری خاک بردبار است و این بردباری, باعث گردیده که برخی از باغداران به غلط
تصور کنند که نمک برای ادامه حیات و رشد و نمو این درخت لازم است تا جائیکه در بعضی از اراضی غیر شور, اقدام به
افزودن نمک به خاک ویا آب آبیاری, به عنوان کود می نمایند. در حالیکه ثابت شده است که پسته در اراضی فاقد نمک
بخوبی روییده و محصول زیاد و رضایتبخشی نیز تولید می کند.

طرح توجیهی احداث باغ پسته قابل ویرایش

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مـهـد کـودک

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مـهـد کـودک با ظرفیت پذیرش ٧۵کودک در سال موضوع طرح مهد کودک با ظرفیت پذیرش ٧۵کودک در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشور ...
صفحات: 17
فرمت: word قابل ویرایش
30,000 ریال

دانلود مقاله با عنوان اثر توسعه صنعتی بر کشاورزی

مقدمه: امروزه مباحث تخصصی و کاربردی در حوزه صنعت از وسعت شایان توجهی برخوردار است و با توجه به وجود رویه های مختلف در عملکرد عوامل مرتبط با امور محیط زیست انسانی، برقراری ار...
80,000 ریال