هموار فایل

مرکز دانلود و خرید و فروش فایل

پاورپوینت انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی

انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی

Fitting in metal buildings

پاورپوینت انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی به همراه تصاویر ، قابل ویرایش به همراه فایل pdf

انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی به شرح زیر است :

 

-۱انواع اتصالات تیر به ستون .
-۲انواع اتصالات پای ستون .
-۳اتصال دو تیرآهن به هم و تولید ستون یا تیر دوبل .
-۴اتصالات بادبندها به ستونها وتیرها .
در اینجا ما به بررسی اجمالی انواع اتصالات تیر به ستون میپردازیم.
قاب

مجموعه بهم پیوسته اعضای یک سازه را قاب می نامیم . اصولا در ساختمانهای فولادی نحوه اتصال و رفتار قطعات نسبت به یکدیگر در تکیه گاه (محل تقا طع اعضا) در محاسبات حائز اهمیت می باشد . چون بدون در نظر گرفتن چگونگی رفتار قطعات نسبت به هم ،تعیین مشخصات مقاطع ستونها وپلها میسر نیست . ساختمانهای فولادی بر حسب نوع اتصالات درتکیه گاه که برای بهم پیوستن اعضای سازه به کار می رود عموما به سه دسته کلی تقسیم می شوند:
الف- اتصال در تکیه گاه ساده (مفصلی)
ب- اتصال در تکیه گاه گیر دار (صلب)
ج- اتصال در تکیه گاه نیم گیر دار (نیم صلب)
در مدلسازی این قابها عموما، اتصالات به صورت کاملا گیردار یا مفصلی در نظر گرفته می شود، در حالیکه رفتار واقعی اکثر اتصالات به صورت نیمه گیردار است. فرض رایج اتصالات کاملا گیردار، که انعطاف پذیری اتصال را درنظر نمی گیرد، گرچه مراحل آنالیزوطراحی را ساده می کند، لیکن دقت نتایج آن را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می دهد بطوریکه منجر به افزایش غیر واقعی سختی سازه و نیروهای درون اتصال می گردد.
امروزه در ایران اکثر سازه ها بصورت نیمه گیردار اجرا میشود زیرا اجرای اتصالات گیر داری کامل مشکل ونیاز به نظارت دقیق تر وکادر اجرایی مجرب تر دارد

 

اتصالات ساده (مفصلی)

در این نوع اتصال تیر می تواند آزاد باشدو به راحتی دوران زاویه ای به خود بگیرد در این تکیه گاه ، لنگر گیر داری وجود ندارد. اتصالاتی که لنگر منتقل نمی کنند در محا سبه تیر و ستون برای تکیه گاه ساده در نظر گرفته می شوند . اتصال با جفت نبشی جان ، اتصال با نبشی نشیمنی و اتصالات نشیمی تقویت شده با قطعه تیر آهن و لچکی از این گروه هستند وآنها را اتصالات برشی نیزمی نامند زیرا اتصال فقط برای انتقال نیروی برشی به کار برده می شود

انواع اتصالات مفصلی رایج عبارتند از :

üالف ) اتصال ساده نشسته ( نبشی نشیمن ) .

üب ) اتصال به وسیله صفحه نشیمن ولچکی .

üج ) اتصال به وسیله صفحه نشیمن و صفحه برشگیر ( تیغه ) .

آنچه که امروزه اجراء می شود اتصال ساده نشسته و اتصال با صفحه نشیمن ولی خصوصیت اصلی اتصال مفصلی این است که زاویه بین تیر و ستون بتواند تغییر کند و خصوصیت اصلی اتصال صلب این است که زاویه بین تیر وستون نتواند تغییر کند.

اتصالات گیردار(صلب)

üاتصالات صلب در مواردی به کار می روند که از جانب تیر یا ستون در سر گره ها ممان جذب شود . اتصال صلبی که امروزه در کشور اجراء می گردد و به صورت کامل اجراء نمی شود .در اتصال صلب باید جوش به صورتی باشد که قطعه کاملا گیردار باشد و جای هیچ گونه حرکتی وجود نداشته باشدیعنی دور تا دور قطعه جوش شود .

üدر تکیه گاه کاملا گیر دار ، دوران زاویه ای (چرخشی) بین تیر وستون انجام نمی گیرد . در این نوع اتصال تکیه گاهی تامین درصد گیر داری در حدود ۹۰ درصد یا بیشتر برای جلو گیری از تغییر زاویه ضرورت دارد .

اتصالات نیمه گیردار(نیمه صلب)

اتصالاتی را که مقداری گیر داری در تکیه گاه بوجود می آورند و در نتیجه باید برش ولنگر هر دو را تحمل کنند اتصالات نیم گیر دار  می نامیم . در این حالت دوران زاویه بین تیر و ستون صورت می گیرد ،ولی مقدار آن کمتر از حالت ( الف) است . در عین حال  ، مقداری لنگر گیر داری در تکیه گاه تولید می کند و گیر داری آن بسته به وضع اتصالات بار و دهانه تیر ممکن است بین ۲۰ تا ۹۰ درصد باشد.

نحوه ی اجرای اتصالات گیرداری

üجهت ایجاد اتصال گیردار تیر به ستون بدین ترتیب عمل می نمایند که یک ورق ( پلیت ) در بال فوقانی و یک ورق بر روی بال تحتانی تیر جوش می دهند. سپس تیر را بر روی نبشی نشیمن ستون قرار می دهند. این نبشی صرفا نقش تکیه گاهی و مونتاژ داشته و محاسباتی نمی باشد. بعد از قرارگیری تیر بر روی نبشی نشیمن ، نبشی نشیمن به ورق تحتانی و ورق تحتانی و فوقانی به ستون جوش داده می شود. سپس از نبشی های جان برای تکمیل اتصال گیرداری بهره می برند. این نبشی ها از یک طرف به جان تیر و از طرف دیگر به ستون جوش داده می شوند. این نبشی جهت ایجاد مقاومت پیچشی در تیر می باشد.

اتصال خورجینی

üدر بررسی هندسی این نوع اتصال می توان گفت که تیر ها از طرفین ستون گذشته و هر تیر روی یک نبشی زیرین قرار گرفته و ستونها از نوع دوبل تسمه دار بوده و در محل اتصال دارای یک تسمه نسبتاً بلند می باشند . به طوری که نبشی های زیرین را در خود جای می دهند.

üنبشی های بالایی معمولاً یک شماره کوچکتر از نبشی های زیرین است و علاوه بر این اکثراً دارای طول کوتاهتری نیز می باشند . در حقیقت مشخصه ای که این اتصال را از دیگر اتصالات جدا می کند عدم اتصال تیر به ستون به صورت هم محور است . خروج از مرکزیت حاصل باعث می گردد تا اتصال رفتار قیچی سان داشته باشد .

 

 

پاور پوینت مقاله اسکوپ و انواع روش های اسکوپ کردن

اسکوپ کردن نما های سنگی   این مقاله قابل ویرایش می باشد اتصالات دوغابی سنگ با نما به این شکل بود که پس از مدتی سنگها با جذب آب کمتر مثل گرانیت از نما جدا می شد و ...
صفحات: 22
فرمت: پاورپوینت و pdf
36,000 ریال

بتن وتوسعه پایدار و تاثیر آن بر محیط زیست

  پاورپوینت قابل ویرایش می باشد دانلود پاورپوینت و pdf بتن وتوسعه پایدار وتاثیر آن بر محیط زیست و بازیافت بتن   -۱مقدمه -۲تعریفی از بتن وتوسعه پایدار -۳...
صفحات: 36
فرمت: پاورپوینت و pdf
37,000 ریال