هموار فایل

مرکز دانلود و خرید و فروش فایل

پرونده اتفاقی:
دیگر

دانلود پروژه کاربرد درزهای ساخت

کاربرد درزهای ساخت   در هر توقف عملیات بتن‌ریزی که موجب سخت شدن بتن می‌گردد، درز ساخت (درز اجرایی) به وجود می‌آید. به طور کلی هرگاه زمان قطع بتن‌ریزی از ۳۰ دقیقه تجاوز ک...
20,000 ریال

دانلود پروژه انواع سیسیتم های اتصال سازه های فولادی

انواع سیستم های اتصال سازه های فولادی   در انتخاب یک سیستم مناسب اتصال جهت انتقال بار، علاوه بر نگرش سازه ای، به قابل اجرا بودن آن نیز باید توجه کرد. انواع سیستمهای اتصا...
20,000 ریال

دانلود پروژه ساختمانهای گنبدی شکل و طریقه ساخت آنها

ساختمانهای گنبدی شکل و طریقه ساخت آنها   قوس را می‌توان سازه ای تعریف نمود که توانائی آن برای حمل بارهای قائم وارده، بستگی به موئلفه افقی واکنش تکیه گاه های آن دارد که ه...
20,000 ریال

دانلود پروژه بهسازی لرزه ای و تفاوت آن با مقاوم سازی

بهسازی لرزه ای و تفاوت آن با مقاوم سازی جوهر « بهسازی لرزه ای » وفرق آن با « مقاومسازی»  چیست ؟ : « بهسازی لرزه ای » (Seismic Rehabilitation) بیانگرمفهومی مرکب از دو مفهوم...
20,000 ریال

دانلود پروژه کاربرد درزهای ساخت

کاربرد درزهای ساخت   در هر توقف عملیات بتن‌ریزی که موجب سخت شدن بتن می‌گردد، درز ساخت (درز اجرایی) به وجود می‌آید. به طور کلی هرگاه زمان قطع بتن‌ریزی از ۳۰ دقیقه تجاوز ک...
20,000 ریال